Home »

 
 

Documentele necesare analizei de risc

 

documenteDocumentele necesare analizei de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

-copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;

– copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;

– planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituita paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);

– proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial (doar in cazul obiectivelor preexistente);

– certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;

certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);

– contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul)

– contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);

– contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate; (daca este cazul);

– contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul)

– polite de asigurare diverse.